Konkurs za mlade talentovane flautiste za 2022. godinu

 

Fondacija Dobar glas 15. decembra 2022. godine raspisuje konkurs za dodelu:
jedne flaute DiZhao, (model 601 srebrna glava ručne izrade mehanizma vrednosti 2000 evra) i jedne flautske glave FAULISI PARIS (srebrna glava, vrednosti 2500 evra)
kao podršku za profesionalni razvoj i usavršavanje mladih i talentovanih flautista.

Uslovi koje kandidati treba da ispune:
– Da su učenici ili studenti zvanične obrazovne institucije u zemlji ili inostranstvu;
– Da su dobitnici prve nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju;
– Da su državljani Republike Srbije;
– Da imaju do 18 godina života u trenutku objavljivanja Konkursa (rođeni 2004. i mlađi)
– Da nisu dobitnici stipendije fondacije Dobar glas na prethodnim konkursima
– Da prilože kompletnu i ispravnu zahtevanu dokumentaciju i pošalju link sa izvođenjem kompozicije po izboru;


Potpuna prijava sadrži:
1. biografiju kandidata;
2. YouTube link sa izvođenjem kompozicije po izboru kandidata snimljene najviše 6 meseci pre datuma
podnošenja prijave;
3. popunjen Obavezan obrazac koji se može preuzeti sa sajta fondacije


Instrukcije za YouTube link:
Naziv linka treba da bude u sledećoj formi: Ime i prezime kandidata, Konkurs fondacije Dobar glas za flautiste 2022.
Opis linka obavezno mora da sadrži ime kompozitora i naziv kompozicije koju kandidat izvodi, datum i godinu kada je izvođenje snimljeno.
Važno je dostaviti video snimak na kome se vidi da kandidat izvodi kompoziciju.
Obavezno je da snimak bude podešen za javni pristup (public).
Nije neophodno da video snimak bude snimljen profesionalnom opremom.

Napomena: prilikom prijave nije potrebno dostaviti skeniranu diplomu, kao ni dokaz o pohađanju škole ili fakulteta.


Rok za dostavljanje prijava kandidata je 15. januar 2023. godine do 23:59 časova. Prijava se može smatrati uspešnom ukoliko se od strane fondacije Dobar glas dobije potvrda o prijemu prijave i ispravnosti dostavljene dokumentacije u roku od sedam dana od slanja prijave. Prijave za konkurs slati na e-poštu:
konkurs.fondacijadobarglas@gmail.com

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Sve blagovremene i potpune pristigle prijave će biti razmotrene u periodu od 15. decembra 2022. do 15. januara 2023. godine od strane stručne Komisije, koju je oformila fondacija Dobar glas.
Odluka Komisije o izboru dva dobitnika (jedne flaute i jedne glave flaute) biće saopštena do 15. februara 2023. godine. Odluka Komisije je neopoziva.

Konkurs je otvoren od 15.12.2022. godine do 15.1.2023. godine.

 

 
 

 

Uputstvo za postavljanje YouTube linkova:

 

 
Uputstvo-za-yt-link