KONKURS ZA MASTER KAMP 2022 Nemanje Radulovića za mlade talentovane violiniste

 

Fondacija Dobar glas organizuje
MASTER KAMP 2022 Nemanje Radulovića
za mlade talentovane violiniste.

 

 

MASTER KAMP 2022 će biti održan u Kaštelu Ečka od 2. do 8. maja 2022. godine

Program MASTER KAMPA 2022 obuhvata:

 • pojedinačne časove interpretacije sa Nemanjom Radulovićem
 • pripreme za orkestarske audicije kao i simulaciju audicije sa analizom nastupa i savetima
 • predavanje i konsultacije sa profesionalnim inostranim agentom
 • interni koncert tokom trajanja Kampa
 • savete za početak profesionalne karijere, koncerte i internacionalna takmičenja
 • završni koncert

Fondacija Dobar glas obezbeđuje stipendije za 4 polaznika MASTER KAMPA 2022 koji će biti odabrani od strane stručne komisije Fondacije i Nemanje Radulovića. Stipendija pokriva troškove smeštaja i hrane u Kaštelu Ečka, kotizacije za MASTER KAMP 2022 i transporta.

Konkurs za dodelu stipendija je otvoren 21.12.2021. do 31.01.2022. godine, a odabir učesnika odvijaće se u dve etape.

Uslovi koje kandidati treba da ispune za ulaz u Prvu etapu konkursa:

 1. Da su učenici, studenti ili da poseduju diplomu zvanične obrazovne institucije u zemlji ili inostranstvu, instrument - violina
 2. Da su dobitnici prvih nagrada na republičkim i/ili međunarodnim takmičenjima
 3. Da su državljani Republike Srbije ili imaju boravak u Republici Srbiji
 4. Da imaju ne manje od 18 a ne više od 30 godina života (rođeni od 01.01.1992. godine do 31.12. 2004. godine)
 5. Da prilože sledeću kompletnu i ispravnu dokumentaciju:
  1. Profesionalnu biografiju kandidata
  2. YouTube link sa izvođenjem 2 stilski različite kompozicije od strane kandidata, snimljene najviše 3 meseca od podnošenja prijave (instrukcije za YouTube link su priložene ispod)
  3. Popunjen Obrazac za prijavu za MASTER KAMP 2022 (klikni za preuzimanje obrasca)
 6. Rok za dostavljanje kompletne i ispravne zahtevane dokumentacije kandidata je 31.01.2022. godine do 23:59 časova. Prijava se može smatrati uspešnom ukoliko se dobije potvrda o prijemu prijave i ispravnosti dostavljene dokumentacije u roku od sedam dana od slanja prijave. Prijave za konkurs slati na e-poštu: fdg.masterkamp@gmail.com . Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Uslovi koje kandidati treba da ispune za ulaz u Drugu etapu konkursa:

 1. Da se u slučaju odabira u uži izbor i poziva na audiciju, dana 05. i 06. marta 2022. godine godine, kandidati pojave lično (i po potrebi sa svojim korepetitorom) i
 2. Da odsviraju 2 stilski različite kompozicije po slobodnom izboru pred komisijom u trajanju do 15 minuta.