KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH STIPENDIJA U IZNOSU OD 1000 EVRA ZA 2023. GODINU


 

Fondacija Dobar glas 15. septembra 2023. godine raspisuje Konkurs za dodelu jednokratne stipendije u iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti za tri mlada talentovana muzička izvođača za 2023. godinu, kao podršku za profesionalni razvoj i usavršavanje. Sredstva se dodeljuju za sledeće kategorije:

  • Učestvovanje u različitim obrazovnim kampovima, majstorskim kursevima, letnjim i zimskim školama u zemlji i inostranstvu;
  • Učestvovanje na priznatim takmičenjima i festivalima u inostranstvu;
  • Nabavka instrumenta ili neophodne opreme za profesionalni razvoj i usavršavanje;
  • Podrška u toku školovanja u inostranstvu.

Uslovi koje kandidati treba da ispune:

- Da su učenici ili studenti zvanične obrazovne institucije u zemlji ili inostranstvu;

- Da su dobitnici prve nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju;

- Da su državljani Republike Srbije;

- Da imaju do 25 godina života (rođeni 1998. godine i mlađi);

- Da nisu dobitnici stipendije fondacije Dobar glas na prethodnim konkursima;

- Da prilože kompletnu i ispravnu zahtevanu dokumentaciju i pošalju link sa izvođenjem kompozicije po izboru;

- Da se u slučaju odabira u uži izbor i eventualnog poziva na audiciju, u periodu od 1. novembra do 10. novembra 2023. godine, kandidati pojave lično i odsviraju kompoziciju po slobodnom izboru pred stručnom Komisijom fondacije Dobar glas.

Potpuna prijava sadrži:

1. Profesionalnu biografiju kandidata;

2. YouTube link sa izvođenjem kompozicije po izboru kandidata snimljene najviše 6 meseci pre datuma podnošenja prijave;

Instrukcije za YouTube link:
  • Naziv linka treba da bude u sledećoj formi: Ime i prezime kandidata, Konkurs fondacije Dobar glas 2023.
  • Opis linka obavezno mora da sadrži ime kompozitora i naziv kompozicije koju kandidat izvodi, datum i godinu kada je izvođenje snimljeno.
  • Važno je dostaviti video snimak na kome se vidi da kandidat izvodi kompoziciju.
  • Obavezno je da snimak bude podešen za javni pristup (public).
  • Nije neophodno da video snimak bude snimljen profesionalnom opremom.

3. Popunjen Obavezan obrazac za prijavu na Konkurs fondacije Dobar glas;

4. Preporuka profesora ili umetnika iz oblasti umetničke muzike je poželjna, ali nije obavezna.

Napomena: prilikom prijave nije potrebno dostaviti skeniranu diplomu, kao ni dokaz o pohađanju škole ili fakulteta.

Rok za dostavljanje prijava kandidata je 30. oktobar 2023. godine do 23:59 časova. Prijava se može smatrati uspešnom ukoliko se od strane fondacije Dobar glas dobije potvrda o prijemu prijave i ispravnosti dostavljene dokumentacije u roku od sedam dana od slanja prijave. Prijave za konkurs slati na e-poštu: konkurs.fondacijadobarglas@gmail.com

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Sve blagovremene i potpune pristigle prijave će biti razmotrene u periodu od 1. novembra do 30. novembra 2023. godine od strane stručne Komisije, koju je oformila fondacija Dobar glas. Komisija zadržava pravo da u ovom periodu organizuje audiciju, ukoliko to bude potrebno, i pozove kandidate koji se budu plasirali u uži izbor. Pozvani kandidati izvode jednu kompoziciju po slobodnom izboru. Audicija će biti održana u adekvatnom koncertnom prostoru, a obaveza kandidata je da obezbede korepetitora, ukoliko je to potrebno.

Odluka Komisije o izboru tri kandidata koja će dobiti jednokratnu stipendiju biće saopštena nakon 30. novembra 2023. godine. Izabrani kandidati će dobiti jednokratnu stipendiju u iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti, koja će biti isplaćena po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate. Pored novčane nagrade, stipendisti će dobiti priliku da nastupe na koncertu u organizaciji fondacije Dobar glas. Odluka Komisije je neopoziva.

Konkurs je otvoren od 15. 09. 2023. godine do 30. 10. 2023. godine.

U slučaju da stručna Komisija fondacije Dobar glas proceni da ni jedan od prijavljenih kandidata ne zadovoljava očekivani nivo interpretacije, fondacija Dobar glas zadržava pravo da ne dodeli stipendije na Konkursu za 2023. godinu.