KONKURS ZA MASTER KAMP 2024 Fondacije Dobar glas sa Nemanjom Radulovićem za mlade talentovane violiniste

 

Fondacija Dobar glas organizuje
MASTER KAMP 2024 sa Nemanjom Radulovićem za mlade talentovane violiniste.

 

 

Program MASTER KAMPA 2024 obuhvata:

 • pojedinačne časove interpretacije sa Nemanjom Radulovićem
 • pripreme za orkestarske audicije kao i simulaciju audicije sa analizom nastupa i savetima
 • predavanje i konsultacije sa profesionalnim inostranim agentom
 • interni koncert tokom trajanja Kampa
 • savete za početak profesionalne karijere, koncerte i internacionalna takmičenja
 • završni koncert

Fondacija Dobar glas obezbeđuje stipendije za 4 polaznika MASTER KAMPA 2024 koji će biti odabrani od strane stručne komisije Fondacije i Nemanje Radulovića. Stipendija pokriva troškove smeštaja, hrane, transporta i kotizacije za MASTER KAMP 2024.

Konkurs za dodelu stipendija je otvoren 05.02.2024. do 15.03.2024. godine.

Uslovi koje kandidati treba da ispune su:

 1. Da su učenici, studenti ili da poseduju diplomu zvanične obrazovne institucije u zemlji ili inostranstvu, instrument - violina
 2. Da su dobitnici nagrada na republičkim i/ili međunarodnim takmičenjima
 3. Da su državljani Republike Srbije
 4. Da imaju ne manje od 18 a ne više od 30 godina života (rođeni od 01.01.1994. godine do 31.12. 2006. godine)
 5. Da prilože sledeću kompletnu i ispravnu dokumentaciju:

  - Profesionalnu biografiju kandidata

  - YouTube link sa izvođenjem 2 stilski različite kompozicije od strane kandidata, snimljene najviše 3 meseca od podnošenja prijave (instrukcije za YouTube link su priložene ispod)

  - Popunjen obrazac za prijavu za MASTER KAMP 2024

 6. Rok za dostavljanje kompletne i ispravne zahtevane dokumentacije kandidata je 15.03.2024. godine do 23:59 časova. Prijava se može smatrati uspešnom ukoliko se dobije potvrda o prijemu prijave i ispravnosti dostavljene dokumentacije u roku od sedam dana od slanja prijave. Prijave za konkurs slati na e-poštu: fdg.masterkamp@gmail.com . Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave kandidata koji su dobitnici dve stipendije za Master kamp na prethodnim konkursima fondacije Dobar glas neće biti uzete u obzir, a u cilju pružanja podrške većem broju mladih talenata.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Sve blagovremene i potpune pristigle prijave će biti razmotrene u periodu od 16. marta do 1. maja 2024. godine od strane stručne Komisije, koju je oformila fondacija Dobar glas. Komisija zadržava pravo da u ovom periodu organizuje audiciju, ukoliko to bude potrebno, i pozove kandidate koji se budu plasirali u uži izbor. Pozvani kandidati izvode jednu kompoziciju po slobodnom izboru. Audicija će biti održana u adekvatnom koncertnom prostoru, a obaveza kandidata je da obezbede korepetitora, ukoliko je to potrebno.