Mladi talenti

kojima Fondacija pruža podšku

Sadašnji učenici Škole za muzičke talente Ćuprija

Neki od bivših i sadašnjih učenika Škole za muzičke talente Ćuprija