Najbolje
od čoveka.


Novogodišnji koncert "Talenti Srbiji" 27. 12. u Skupštini grada Beograda

Naš cilj:

Da pomognemo mladim talentima da se usavrše, dobiju vidljivost i mogućnost da stvaraju u oblastima koje vole.

Mladi solisti:

Daj čoveku ribu i nahranićeš ga za jedan dan.
Nauči ga da peca i nahranićes ga za ceo život.


Drevna izreka